Published February 12, 2024

คุณฟ้า ประธานสมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมนา และได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมนา และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ที่ School of Business ที่ University of Applied Sciences Northwestern Switzerland ภายใต้หัวข้อ “Insight Thailand”ภายใต้คอนเซปต์งานสัมนา “Beyond Growth: Embracing Digitalization and Robotics in Circular Economy”นั้นจุดประสงค์ของคุณฟ้าในการไปบรรยายครั้งนี้ มีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะรวมถึงอาชีพ โอกาส และโลกธุรกิจของประเทศไทย และประเทศอาเซียนต่างๆ ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของคุณฟ้า งานสัมนาดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นโดย exproASEAN ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 และจะมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ แคมปัส Olten, FHNW ทั้งนี้ในงานสัมมนานี้ก็มีทั้งวิทยากรหลากหลายท่านจากหลากหลายประเทศ ที่มาร่วมบรรยายหัวข้อต่างๆ รวมถึงมี Workshop และ บูธ Career Fairs จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นับว่าเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ เป็นอย่างยิ่ง

LATEST

BLOG

ม.ศิลปากร เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาเยอรมันเบื้องต้นฟรี!
รวม 10 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
รับสมัครคณะกรรมการรุ่นที่ 13
คุณฟ้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายงาน exproASEAN 2024
On the occasion of the National Day of the kingdom of Thailand 2023 🇹🇭🇨🇭