Published February 22, 2024

ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่วมสมัครลงเลือกตั้งคณะกรรมการรุ่นที่13

ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปเพจ Facebook สมาคมนักเรียนไทยในสวิส ATSS

หรือกรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/eQC6hwA5512We2rq6

หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่อีเมล contact.atss@gmail.com

LATEST

BLOG

รวม 10 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
รับสมัครคณะกรรมการรุ่นที่ 13
คุณฟ้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายงาน exproASEAN 2024
On the occasion of the National Day of the kingdom of Thailand 2023 🇹🇭🇨🇭
ATSS Welcome 2023