Published December 21, 2023

กระพริบตาปริบๆ คณะกรรมการสนทส.รุ่นที่ 10 ก็ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปีแล้วค่ะ 🎉

วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทางสมาคมจะเปิดรับสมัครคณะกรรมการสนทส.รุ่นถัดไป

หรือลำดับรุ่นอย่างเป็นทางการคือรุ่นที่ 11 เพื่อดำรงตำแหน่งประจำปี 2565 ค่ะ

สมาชิกท่านใดสนใจสมัครเป็นคณะกรรมการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ – click

มาร่วมสานต่อปณิธานและพัฒนาสมาคมให้ก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะ

📄 หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. รูปถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจน ภาพคมชัด มีขนาดใหญ่กว่า 500×500 px ขึ้นไป

📥 ช่องทางการสมัคร

ส่งเอกสารใบสมัครและรูปถ่ายมาที่ email contact.atss@gmail.com

ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

จากนั้นคณะกรรมการจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้งในลำดับถัดไปค่ะ

LATEST

BLOG

รับสมัครคณะกรรมการรุ่นที่ 13
คุณฟ้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายงาน exproASEAN 2024
รีวิวดีๆ จากหมอฟ้า เกี่ยวกับการเรียนต่อป.เอก ด้านหมอฟัน ณ สวิตเซอร์แลนด์🇨🇭🎉✨️
On the occasion of the National Day of the kingdom of Thailand 2023 🇹🇭🇨🇭
ATSS Welcome 2023