คุณฟ้า ประธานสมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมนา และได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมนา และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ที่ School of Business ที่ University of Applied Sciences Northwestern Switzerland ภายใต้หัวข้อ “Insight Thailand”ภายใต้คอนเซปต์งานสัมนา “Beyond Growth: Embracing Digitalization and Robotics in Circular Economy”นั้นจุดประสงค์ของคุณฟ้าในการไปบรรยายครั้งนี้ มีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะรวมถึงอาชีพ โอกาส และโลกธุรกิจของประเทศไทย และประเทศอาเซียนต่างๆ ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของคุณฟ้า…