เนื่องในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2567 ที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนไทยในสวิตเซอร์แลนด์​ (ATSS) ได้มีโอกาสเข้าร่วม พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ที่จะถึงในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูต​ไทยในกรุงเบิร์น ทางสมาคมฯจึงเก็บภาพบรรยากาศงานมาให้ได้รับชมกันครับ