โอกาสดีๆทุนเรียนต่อต่างประเทศ รวมทุน 10 เรียนต่อต่างประเทศในปี 2024 ที่เรารวบรวมมาให้แล้ว 1. ทุนพยาบาล ออสเตรเลีย Charles Sturt University เปิดรับสมัคร : กรกฎาคม 2024 ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร : ปริญญาตรี คุณสมบัติ :  ผลการสอบภาษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.at/pvzIS 2. ทุนเรียนต่อ ออสเตรเลีย Macquarie University   มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ASEAN กว่า $10,000 เปิดรับสมัคร : ตลอดทั้งปี ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร : ปริญญาตรี/ปริญญาโท คุณสมบัติ :  รายละเอียดเพิ่มเติม : https://shorturl.at/amt36 3. ทุนเรียนต่ออเมริกา Fulbright Scholarship 2025 เปิดรับสมัคร : 30 เมษายน 2024 ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร : ปริญญาโท/ปริญญาเอก มูลค่าทุน : 30,500$ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/2025tgsapp 4. ทุน Harvard University MBA Scholarship…