ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์นได้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Hotel Bellevue Palace, Bern ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นางสาว ประทานพร ยันตรศรี และ นาง สุพิชญ์ชญา พอร์ตแมน ผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส ประจำวาระปี 2566-2567 ได้รับเกียรติเป็นตัวแทน จากสมาคมฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงเฉลิมฉลองดังกล่าว ทางสมาคมฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญดังกล่าว ทางสมาคมฯ…