เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2024 ที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Thai Festival ครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ชาวต่างชาติและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในต่างแดน สมาคมนักเรียนไทยขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ที่ให้การสนับสนุนและจัดงานครั้งนี้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมตลอดมา ความกรุณาของทุกท่านทำให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จและสร้างความทรงจำที่ดีให้กับทุกคน งาน Thai Festival ครั้งที่ 25 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เราภูมิใจในความเป็นไทย และยังเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมและความงดงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก เราหวังว่าในปีต่อ ๆ ไป จะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานดี ๆ แบบนี้อีกครั้ง…